top of page

Gặp gỡ cùng Đoan Chiêu

Certified Health & Wellness Coach

Chào bạn, người đang quan tâm đến một cuộc sống chất lượng! Đó là lý do bạn ghé qua Blog của Đoan Chiêu có đúng không? Mình rất vui lòng để giúp bạn có được một giải pháp cá nhân hoá trọn vẹn trên hành trình này!
 

Vài nét về mình để cùng làm quen:

Tên đầy đủ: Bùi Ngọc Đoan Chiêu

English name: Cecilia 

Trình độ chuyên môn: Th.S Công nghệ sinh học, tốt nghiệp tại Australia, ĐH La Trobe, Chứng nhận Di truyền học Pro Genetics của Harvard Medical School

Degree: Master of Biotechnology - Latrobe Uni Australia, Pro Genetics - Harvard Medical School

​Kinh nghiệm:

  1. Thành công triển khai chương trình nâng cao chuyển hoá - chuyển đổi vóc dáng cho 1000+ người

  2. Tư vấn quy trình chăm sóc da 500+

  3. Thiết lập giải pháp bảo vệ giá trị sinh mạng và bảo toàn tài chính cho gia đình 100+

  4. Giáo dục kiến thức chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc da và kiến thức về sản phẩm cho nhân viên các công ty đa quốc gia và các đơn vị liên kết

  5. Giáo dục kiến thức người tiêu dùng qua 100+ workshop và talk show

Experience: 

  1. Health care programs targeted metabolism and body transformation for 1000+ clients

  2. Skin care routine for 500+ clients

  3. Life care solution to appreciate the value of life and secure financial conditions for 100+ clients

  4. Education programs in health care, skin care and products for MLN companies and partners

  5. ​Education programs for consumers via 100+ workshops and talk shows.

Doan Chieu Blog

The Healthy Living Workshop

Mình thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện dinh dưỡng chuyển hoá nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về những điều chúng ta đang ăn và chúng ta đang trao đổi chất như thế nào.

Kiến thức nền tảng này sẽ giúp ích cho mọi người nhận ra những sai lầm dẫn đến bệnh tật mà ta đang vừa rất sợ hãi nhưng cũng rất chủ quan. 

​Nếu bạn quan tâm đến việc "ăn no" và "ăn đủ", hãy nhấn vào "Tham gia workshop", mình sẽ thông báo đến bạn buổi huấn luyện gần nhất để bạn không bỏ lỡ! 

I usually run the workshop about nutrition fundamentals and eating habits, which is very helpful for you to understand what we are eating and how we metabolize food. 

Our habits are the mistakes leading us to chronic diseases that we are very afraid of but not enough concern.

If you are interested in "full" and "nutritious" definition, please do not hesitate to click the button below. I am happy to let you know my soonest workshop.

bottom of page